top of page

V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany osobních údajů sdělujeme, že na všech společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných SDH Ostrov nad Oslavou, mohou být pořizovány fotodokumentace, audio a video nahrávky, které případně budou zveřejňovány v tištěných a elektronických informačních médiích SDH Ostrov nad Oslavou. Každý účastník na těchto akcích zároveň dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v těchto médiích, jakož i dětí, za které zodpovídají v tomto souhlasu jejich zákonní zástupci. 

V případě nesouhlasu se zveřejněním kontaktujte SDH Ostrov nad Oslavou.

Fotogalerie SDH

bottom of page