Mladí hasiči

V souladu s plánem práce schváleným výroční valnou hromadou založil náš sbor počátkem roku 2017 družstvo mladých hasičů. Vedoucím družstva mladých hasičů byl určen Franišek Štoček, který si měl z řad členů našeho sboru vybrat své asistenty.

První schůzka s rodiči a dětmi se uskutečnila 26. 2. 2017. Do kroužku mladých hasičů bylo přihlášeno osm dětí. Věkové rozpětí dětí 6 - 13 let. Děti cvičí požární sport dle pravidel Regional cupu.

První cvičení s dětmi se uskutečnilo 11. 4. 2017. Cvičení družstva mladých hasičů probíhá dvakrát až třikrát do týdne.

Do sboru dobrovolných hasičů v Ostrově nad Oslavou byly děti přijaty dne 12. 6. 2017.

Cílem družstva mladých hasičů pro letošní rok (pozn. pro rok 2017) je ukázka dětského požárního útoku na oslavách 125. výročí založení našeho sboru a účast na vybraných soutěžích v podzimní části soutěže Regional cup mládeže v požárním sportu.